Donny Osmond wins 'Dancing With the Stars'

Slideshow posted in Entertainment News | Wednesday, November 25, 2009

13 of 68: Cheryl Burke, Tony Dovolani, Anna Trebunskaya, Jonathan Roberts, Whitney Houston, Maksim Chmerkovskiy, Lacey Schwimmer, Alec Mazo, Edyta Sliwinska, Mark Ballas, Chelsie Hightower are seen on 'Dancing with the Stars: The Results Show,' Tuesday, November 24, 2009. (ABC Photo / Adam Larkey)